Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Český europoslanec se dopouští vlastizrady, a ještě je na to hrdý ...

30.09.2010 08:47

Když prezident Klaus nakonec připojil svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu, neskákal jsem nadšením. I nadále ji považuji za další nástroj ke zničení původní myšlenky o fungování EU. Zajištění volného pohybu osob, zboží a služeb, eventuálně pokud by měla fungovat společná měna, tak srovnatelná fiskální pravidla všech zemí. Nicméně byl jsem alespoň uklidněn tím, že si prezident dokázal vyjednat vyjímku z Evropské listiny práv a svobod.

Již v době, kdy prezident Klaus přišel s toto vyjímkou, prohlašovaly některé síly a skupiny v EU, že budou oficiálnímu přijetí této vyjímky bránit. Politici z Německa, Rakouska a dokonce Maďarska otevřeně napadali právo České republiky bránit své národní zájmy.  Od těch se to čekalo a lze jejich postupu čelit. Bohužel, jak je v Českých zemích zvykem, zapracovali naši vlastní lidé- kolaboranti a vlastizrádci.

 

Dnes jsem se dověděl o těchto slovech europoslance za ČSSD Roučka: "Já osobně usiluji o to, aby výjimka, kterou požaduje prezident Klaus, byla připojena k budoucí přístupové smlouvě s Chorvatskem takovým způsobem, aby se dala zamítnout bez toho, aby byl ohrožen vstup Chorvatska."

 

Je to skutečně neuvěřitelné. Chápu, že každý nemusí s prezidentem souhlasit. Chápu, že má takový člověk i právo, se v tomto smyslu vyjádřit. Ale považuji za naprosto nepřijatelné, aby europoslanec, delegovaný za ČR, prováděl vlastní aktivní kroky k tomu, aby poškodil a negativně ovlivnil smlouvu, dojednanou mezi prezidentem ČR a představiteli EU. Má snad poslanec EU právo praktikovat vlastní zahraniční politiku, která je v rozporu s tím, co domlouvá prezident případně národní parlament ?

Poslanec Rouček podle mne naprosto jasně překračuje své pravomoce, ba nebál bych se tvrzení, že vědomě poškozuje zájmy ČR v EU, a proto navrhuji: 1) okamžité odvolání europoslance Roučka z funkce ; 2) prověřit  a přezkoumat, jestli jednání pana Roučka nenaplnilo trestný čin kolaborace a vlastizrady. Poškozování zájmů ČR se pan Rouček dopustil naprosto jistě.

Chtěl bych jen dodat, že jsem si vždy myslel, že pan Rouček nikdy neměl být na pozici europoslance delegován. A jeho servilita vůči EU a zvláště výše popsaná činnost, ke které se teď dokonce sám přiznal, dává mému názoru na něj a jeho působení v EP zcela za pravdu.

 

článek vyšel na blogu iDnes

Vyhledávání