Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Je čas využít článek 23 Listiny základních práv a svobod !

04.08.2015 08:39

- cca 85% občanů ČR je proti imigraci a to hlavně proti imigraci muslimských radikálů, kteří se podle tajných služeb evropských států běžně mezi tzv. uprchlíky vmíchávají. Kolik jich už do Evropy proniklo si nikdo netroufá odhadnout.

- cca 80% občanů ČR je pro obnovení střežení hranic a jejich uzavření před náporem imigrantů.

 

Na žádná z těchto přání občanů neberou čeští vládnoucí politici  strany zřetel a proti zájmů těchto občanů, proti zájmu národa a státu jsou odhodláni sem hordu ekonomických migrantů přijmout. Přestože je naprosto evidentní ze zkušeností západních zemí, že místo práce hodlají tito imigranti pouze vysávat sociální systém.

Vláda, neziskové organizace a imigrační agentury tedy jednají v přímém rozporu se zájmy svých občanů a státu. Reálně se podílí na přípravě destabilizace bezpečností situace a to vnitřní i vnější.

Stejně tak je i nadále vládou a parlamentem ČR podporována genocida občanů ČR ze strany soudní a exekuční mafie, politici a úředníci prosazují pofidérní práva cizinců, zatímco práva občanů ČR, které mají zastupovat a z jejichž daní jsou placeni, je absolutně nezajímají.

 

Obecně se tedy u vlády a angažovaných poslanců a státních úředníků jedná o trestný čin vlastizrady ve stádiu přípravy, za pár dní, maximálně měsíců již bude čin dokonán.

 

Považuji za naprosto nutné pro občany ČR se začít připravovat k využití článku Listiny práv a svobod uvedeného v titulku.

Vyhledávání