Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Jediná možnost změny.....

15.06.2009 16:53

Pokud se podíváme a zhodnotíme chování stávajících parlamentních stran a jejích poslanců,či senátorů- dojdeme k hrůznému závěru- jsou špatní,jsou hádaví,jsou líní, jsou vypočítaví, hrabou jen pro sebe a na voliče kašlou - a nejhůře - NECHTĚJÍ SE ZMĚNIT A STRANY JSOU NEREFORMOVATELNÉ .

 

Explicitně z tohoto status quo plyne jediný možný závěr jak se dobrat ke změně politické kultury- JE NUTNO HLEDAT NOVÉ STRANY a NOVÉ POLITIKY . Častokrát už jsem viděl a slyšel reakce typu : "Přijdou noví a začnou krást taky" - a podobně . Vždy jsem měl dojem, že ten kdo takto reaguje asi soudí podle sebe .

Věřím tomu, že stále existují lidé jako já, kteří při slově úplatek nebo protekce skřípou zuby a chraň všichni svatí úředníka, který by naznačil, že něco takového ode mne očekává . Jsem přesvědčen o tom, že jsou takoví lidé, a že i takoví se najdou mezi těmi, kteří do politiky aktivně chtějí vstoupit. Bohužel jim v tom brání diskriminační volební systém a hlavně znechucenost voličů politikou. To je to,co se velkým stranám povedlo nejvíce- znechutit občany a vsugerovat jim tu strašnou myšlenku- že ať budu volit jakkoli- stejně se nic nezmění. Takoví občané totiž stávajícím parlamentním stranám vyhovují. Jsou si jisté, že za své peníze vždy přitáhnou své skalní voliče- a každý hlas nevhozený do urny jim jen zvedá procenta hlasů a zajišťuje jim korýtka na další volební období .

Zamyslete se občané- a dejte šanci novým tvářím - horší než teď to už může být těžko .

Vyhledávání