Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Malé srovnání Kosovo vs. Novorusko

05.02.2015 10:30

Kosovo -

původně mnohonárodnostní enkláva s většinovou srbskou populací.  Postupně do ní Srbové pouštěli albánské muslimské uprchlíky, kterým poskytovali speciální sociální podmínky a zázemí v duchu pozitivní diskriminace. Zvětšující se populace tzv. kosovských Albánců postupně začala vytlačovat původní obyvatelstvo což vyvrcholilo založením teroristické organizace UCK, která měla za úkol zastrašovat a později vyvražďovat příslušníky ostatních národností a hlavně Srby.  Kosovští Albánci za pomoci Albánie nakonec vyhlásili Kosovo jako autonomní územní celek pod správou Albánců. Na základě dohody s USA o výstavbě největší evropské základny USA na území Kosova otočily USA o 180°, vyřadily UCK ze seznamu teroristických organizací a bez mandátu OSN provedly bombardování Srbska, které se bránilo narušení integrity svého území. USA a jejich slouhové okamžitě uznali Kosovo jako samostatný stát, ačkoli nikdy neproběhla žádná politická jednání o vzniku takového subjektu - bylo to čistě na základě jednostranného vyhlášení představiteli UCK a sohlas USA a NATO. Důvodem byly vylhané etnické čistky ze strany Srbska, ačkoli reálně naopak genocidu původních obyvatel začala provádět UCK - vojenské jednotky kosovských Albánců.

 

Ukrajina/Novorusko -

taktéž mnohonárodnostní stát Ukrajina byla na základě dohod USA,NATO, EU a Ruska určena jako neutrální území v době rozpadu SSSR a spojení NSR s NDR. V průběhu posledních 3 let podle přiznání soudružky Nulandové investovaly USA 5 miliard dolarů do přeměny Ukrajiny ve vazala USA, NATO a EU. Důvodů bylo několik: ukrajinské suroviny, ukrajinská půda slíbená americkým korporacím jako biotechnické zázemí výroby GMO potravin, obsazení Sevastopolské námořní základny Ruska americkým námořnictvem bez ohledu na smlouvy mezi Ukrajinou a RF... a přiblížení se NATO až k hranicím Ruska.

Původně "mírumilovný" Majdan byl cíleně přeměněn na násilný ozbrojený převrat, který měl odstavit Janukoviče, který nechtěl Ukrajinu předat pod vliv USA a EU, za nové politiky- oligarchy a vastizrádce, kteří jsou ochotni Ukrajinu zničit a vykořistit výměnou za postavení dalších základen USA/NATO přímo u hranis Ruska.

Ke smůle USA se ale 2 územní celky s většinovým ruským a proruským obyvatelstvem rozhodly neakceptovat náslný ozbrojený puč v Kyjevě a vyhlásily referenda. Krym s důležitou ruskou námořní základnou se rozhodl k přímému připojení k Rusku - které to samozřejmě aktivně podporovalo- Putin by byl blázen, kdyby dopustil obsazení Sevastopolu Američany, a Donbas- tzv. Novorusko vyhlásilo referenda o nezávislosti na Kyjevu a tamější fašisticko nacisticé vládě. Následně byla oblast Donbasu napadena ukrufašistickou armádou a dobrovolnicými prapory, které se od smého začátku netají, že hodlají obyvatele Novoruska vyvraždit nebo podrobit Kyjevu za jakoukoli cenu. Naštěstí obyvateé Donbasu dokázali včas obsadit sklady vojenské techniky dislokované na jihovýchodní Ukrajině, což jim umožnilo se efektivně bránit. Velmi pomáhají také oddíly dobrovolníků, kteří se sjíždějí na Donbas z mnoha zemí- samozřejmě nejvíce z Ruska- a pomáhají bránit obyvatele Novoruska před útoky ukrofašitické armády a žoldáků z Evropy i s USA.

Kupodivu tentokrát USA nestojí na straně napadených ..... nebombarduje Kyjev- jak by bylo logické v paralele ke Kosovu .... on jim totiž z Novoruska nikdo neslíbil, že na Donbasu mohou postavit další vojenskou základnu!!!

 

 

................ a teď si vážení čtenáři utvořte názor sami. Vše výše uvedené popisuje pravdivou realitu. Pokud máte zásadní informace, které DOKAZUJÍ něco jiného- poskytněte mi je.

 

Vyhledávání