Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Nastává cílená a řízená likvidace Evropy, evropské kultury a civilizace !

13.05.2015 12:15

Jsem skutečně zděšen a rozhořčen nad tím, co vše dokáže mainstream provádět, aby veřejnost oklamal a podvedl !

Dnes jsem si přečetl článek na českém serveru, který upozorňuje na to, že podle agentury Reuters prý: "odborníci v oblasti zaměstnanosti a lidských práv uvádějí, že Evropa prostřednictvím EU by měla uznat potenciální přínos přistěhovalců prchajících k jejím břehům, a ne se je snažit udržet mimo své území ze strachu ze zátěže, kterou mohou představovat pro evropské hospodářství." ..... že prý podle nějakých studií příliv lidí s nízkým vzděláním oživuje za jistých okolností trh práce a blá blá blá ......

 

Opravdu by mne zajímalo kdo má neustále potřebu naprostým idiotům a lhářům udělovat status odborníka. Ti lidé šíří absolutní bláboly a lži o tom, že ilegální imigrace je přínosem. Není ! Přínosem je imigrace lidí ze zemí s kompatibilní kulturou, kteří skutečně hodlají v novém domově pracovat. Tvrzení, že ty hordy muslimských ilegálů s radostí hodlají těžce pracovat v Evropě je v nejlepším případě úsměvné...... kdyby to nebylo předzvěstí tragédie, která je pravděpodobně cíleně připravovaná. Někdo se rozhodl Evropu pomocí milionů muslimských imigrantů rozvrátit a zničit. Poznání na tom kdo ... nechávám na vás.

 

Podívejme se na tvrzení těch "odborníků":

„Dopad migrace na trh práce je často pozitivní a rozhodně nelze tvrdit, z čehož mohou být přirozené obavy, že s významným počtem přistěhovalců například klesají mzdy a zhoršují se pracovní podmínky,” řekl vedoucí výzkumu v Mezinárodní organizaci práce (ILO) Raymond Torres

.......  vedoucí výzkumu zcela zapomněl definovat slovo "často"  ..... nikdo netuší co si pod tím představit ... je to 20,30,50 nebo 80% případů ?  Zvýšenou poptávku po práci naprosto VŽDY provází snížení mezd .... tato zákonitost nabídky a poptávky se učí na jakékoli ekonomické škole ... že by to pan "odborník" nevěděl ? Uvedené případy z Dánska a z Floridy raději nikdo blíže nespecifikoval - údajné závěry jsou pouze předhozeny jako fakt. Jak výzkum probíhal nikdo neví. 

 

Evropa nepotřebuje žádné imigranty ! Evropa potřebuje pouze rozumné vlády, schopné vládnout s vyrovnanými rozpočty, schopné změnit plošný sociální stát na odbornou a konkrétně cílenou sociální službu, která půjde jen opravdu potřebným, nikoli všem vyzírkům, kteří tu parazitují již několik století, nebo kteří se chtějí na sociální systém přisát teď. Očekávat, že při 15-20% nezaměstnanosti začnou příchozí imigranti pracovat a plnit státní kasy daněmi, je opravdu ukázka totální hlouposti a odtrženosti od reality všech, kdo se pokouší něco takového tvrdit veřejnosti.

 

A hlavně co Evropa potřebuje, je politika podporující tradiční rodinu. Rodinu, ve které je normální plodit děti a radovat se z nich, rodinu kde rodiče nemají problém děti uživit a poskytnout jim kvalitní zázemí a vzdělání. Pak nebude Evropa stárnout a vymírat. Ostatně ani teď to není s tím stárnutím a vymíráním nijak tragické .... lidé se chovají přirozeně, stejně jako zvířata ..... když je kvůli vysokým daním, nízkým mzdám a politické situaci nevhodné mít děti - lidé se rozhodnout mít třeba jen jedno dítě, zatímco za příznivých podmínek by měli 2 nebo 3 potomky.

 

Evropa nepotřebuje žádné muslimské imigranty, kteří se jdou jen přisát na sociální systém. Evropa musí především podpořit své občany a rodiny. Jen ti ji budou zvelebovat k lepšímu.

 

Muslimské imigranty a utečence ať si podporuje ten, kdo jim jejich země rozvrátil válkou, kterou eufemisticky nazval "šířením svobody a demokracie" - tedy především USA! Evropa se naopak musí ilegálním muslimským přistěhovalcům bránit a své hranice jim uzavřít !

 

Vyhledávání