Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Reakce na nehoráznost kolaboranta ministra Pelikána ...

19.11.2015 08:47

Pan ministr se nám skutečně odvázal, když na svém twitterovém profilu zveřejnil tento text: „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému náboženství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

pro média pak prohlásil, že: ...... „Směřovalo to zejména k hnutí, které má naplnění té skutkové podstaty už ve svém názvu,“ řekl Pelikán.

 

Jsem nucen pana minista upozornit na několik skutečností:

 

1) Islám není náboženství, ale ideoloie, postavená na nenávisti k jinověrcům a bezvěrcům kterým je podle koránu přisouzena role otroků, nebo lidí určených k likvidaci. Proto Islám už ve své podstatě odporuje Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Islám je ideoloie netolerantní, xenofobní, agresivní a militantní, v jejíž základech je nastaveno její šíření i mečem a ohněm. Cílem Islámu je celosvětová nadvláda. Srovnání s Hitlerovským Německem a nacismem je více než na místě. Kupodivu- nic z toho ministru Pelikánovi nevadí ..... holt petrodolary nesmrdí !

 

2) Je s podivem, že si v souvislosti s Islámem ministr Pelikán vybavil pouze ten jeden konkrétní zákon a paradoně ho směřoval k ODPŮRCŮM ISLAMIZACE, zatímco v právním řádu ČR jsou další zákony, které se týkají naopak porušování zákona právě Islámem. Konkrétně je o tyto:

 

§ 260 (1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let

 

§ 356  Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému náboženství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta

 

.... a k těm sluníčkovým bláznům co se zapojují do převážení ilegálních imirantů na území ČR:

 

§ 340 Trestního zákoníku

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice

(1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo jinému umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území České republiky nebo takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 

 

Je naprosto evidentní, že se ministr Pelikán rozhodl buď z vlastní iniciativy nebo na návod někoho záměrně a cíleně kriminalizovat činnost lidí, kteří narozdíl od ministra Pelikána vědí co je Islám a jaké nebezpečí představuje islamizace ČR, která již jednoznačně probíhá a je podporována z nejvyšších míst. Ministr se snaží navádět orgány činné v trestním řízení ke kriminalizaci lidí, kteří pouze upozorňují na nebezpečí, která naší zemi a občanům hrozí, pokud islamizace ČR bude i nadále pokračovat. Kriminaizaci lidí, kteří zveřejňují podstatu Islámu a jeho cíle.

 

Konstatuji, že ministr Pelikán se sám dopouští nepřípustného zasahování do činnosti policie a státního zastupitelství svým návodným jednáním, a že by na jeho výroky i jednání měl být uplatněn další paragraf trestního zákoníku ČR:

§ 315

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost anebo poškodit mezinárodní organizaci, ač je pověřen zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem, nebo vyjednávat s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy České republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, při jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci, zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku nebo uvedenou mezinárodní organizaci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

 

Jsem přesvědčen o tom, že ministr Pelikán je naprosto nekompetentní k vykonávání své funkce a měl by být okamžitě odvolán, a obviněn z výše uvedeného trestného činu.

 

Vyhledávání