Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Reciproční opatření k přístupu Islámu vůči bezvěrcům a jinověrcům....

05.09.2015 10:29

Když v 7. století dobyl chalífa Omar Jeruzalém, ustanovil soubor nařízení pro nemuslimské obyvatelstvo.

V průběhu času byla tato nařízení převzata i pro další dobytá území a města, kdy se v různé míře aplikovala.

Muslimové dnes cíleně zveřejňují pouze pasáže zaručující nemuslimům, aby si ponechali majetek i svou víru, zatímco zbytek tzv. Omarovy ( Umarovy ) smlouvy raději zatajují, ačkoli v mnohých slámských zemích se i dnes vyžadují a aplikují.

 

Proto jsem pro srovnání podmínek a zavedení recipročních opatření, a pokud bude chtít muslim v ČR mít jakékoli požadavky, musí být tatáž svoboda a nároky umožněny nemuslimům i v jeho zemi - viz níže upravena původní Omarova smlouva, zde aplikovaná jako slib muslimů občanům hostitelské země, jehož plnění bude podmínkou, aby muslim nebyl s okamžitou platností vyhoštěn

 

1) My věřící podřízení, žijící pod "ochranou” demokratického státu ČR) nebudeme stavět v našich městech nebo v jejich sousedstvích:
- nové mešity
- modlitebny
- ani jiná náboženská centra
2) ani nebudeme opravovat, ve dne ani v noci, ty z těch, které se budou rozpadat
3) ani nebudeme opravovat, ve dne ani v noci, ty z těch, které jsou umístěny ve městech nemuslimů
4) Nebudeme poskytovat přístřeší špehům v mešitách nebo našich obydlích, ani je skrývat před nemuslimy.

5) Nebudeme učit Korán naše děti
6) Nebudeme praktikovat naše náboženství veřejně, ani k němu níkoho konvertovat
7) Nebudeme nikomu našeho druhu bránit k odchodu od islámu, pokud si to bude přát
8) Budeme prokazovat respekt nemuslimům, a povstaneme z našich míst, pokud si budou přát sednout
9) Nebudeme se snažit připomínat nemuslimy napodobováním žádného z jejich oděvů, pokrývek hlavy, turbanu, obuvi, nebo účesu
10) Nebudeme mluvit jako nemuslimové ani přijímat jejich vznešená jména
11) Nebudeme používat sedla

12) Nebudeme se opásávat mečem ani nosit žádnou jinou zbraň
16) Nebudeme vyřezávat arabské nápisy na naše sedadla
17) Nebudeme prodávat kvašené nápoje
18) Nebudeme veřejně ukazovat ani propagovat naše posvátné knihy a symboly
19) Budeme používat zvukové aparatury v našich kostelích jen velmi tiše
20) Nebudeme mluvit hlasitě při bohoslužbách nebo v přítomnosti nemuslima
21) Nebudeme mluvit hlasitě při vyprovázení mrtvého
22) Nebudeme stavět domy vyšší než domy jinověrců a bezvěrců

22) Nebudeme se pohoršovat nad zvyky a nebudeme se cítit uražení způsobem života nemuslimů

23) Budeme se řídit pouze zákony nemuslimské země jež nás přijala a jejž hosty jsme

 

Tak přísaháme

 

 

..... a garantuji Vám, že za pár měsíců je ČR téměř bez muslimů

Vyhledávání