Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Vote Brexit ..... volte svobodu .... postavte se tyranii EU !!!

18.06.2016 23:13

Kdo máte známé, kamarády a příbuzné v GB .... pište jim, upozorněte je, že ten atentát by pod falešnou vlajkou, že EU a odpůrci Brexitu použili stejnou taktiku, jako Hitler při podpálení Říšského sněmu, a při přepadení obce Gliwice !!! 
EU nehodlá Britům dovolit vystoupit, i za cenu politických vražd !!!
Britové musí vědět pravdu.


..............

Who have known friends and relatives in GB .... write them, warn them that the assassination of MEP Jo Cox was under the false flag. EU and Brexit opponents used the same tactics like Hitler in the torching of the Reichstag, and in ambush Gliwice village !!!
The EU does not intend to allow the British to get out, even at the cost of political killings !!!
The British must know the truth.

Vyhledávání