Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Základní představy a cíle,změny ve státní správě

13.08.2009 03:05

Státní správa:

 

ŽÚ- přenesení pravomocí a činnosti na soudy , FÚ, případně MÚ

 

FÚ- systém placené služby zodpovědné za výpočet a výběr daní

- lze počítat s rozšířením pracovních míst ,nebo zapojení externích pracovníků

 

předpokládá se komputerizace a vzájemné propojení složek FÚ,ČSSZ,zdravotních

pojišťoven ,MÚ atd .

Účel – zjednodušení a omezení byrokracie na všech složkách,jejích evidenčních službách

 

 

 

Kontrolní orgány a jejich činnost:

 

FÚ- zodpovědnost za daňovou oblast

NKÚ – nadřazený orgán FÚ – namátkové kontroly daňových výpočtů a výběrů- základ 1/10 –

Podle efektivity a chybovosti ročních výsledků změny na 1/5,1/20 atd

ČSSZ-provázáno evidenčně s FÚ kvůli kontrolním mechanizmům

ZP -provázáno evidenčně s FÚ kvůli kontrolním mechanizmům

Czechinvest – kontrola dotací

MPO-kontrola dotací

 

 

 

 

 

 

Důchodové zabezpečení

 

Základní předpoklad – Standard základních životních potřeb občana

  • stanovení (výpočtem)povinného odvodu ze mzdy na zajištění

minimálního důchodu (určen standardem zžp)

  • cokoli dalšího je bráno jako nadstandardní –NUTNÁ garance státu

nejideálněji formou garance ČNB systematickým a přednostním nákupem státních obligací občany,kteří si tímto spoří prostředky na nadstandardní důchodové zabezpečení

 

( ověření současné garance ochrany u DF )

 

Dorovnání podhodnocených důchodů na výši zžp

 

Přefinancování ze stávajícího systému z prostředků všech podniků z většinovým majetkovým podílem státu .

 

 

 

 

 

Sociální zabezpečení

 

Zvýšení minimální mzdy cca 15.000 kč

 

Nepřizpůsobiví občané: -platby za energie, vodu,atd . proplácené přímo sociálním odborem

na základě dodaných složenek nebo faktur od dodavatelů

  • dohled nad výchovou dětí v předškolním věku-povinná docházka do

školky , v případě problému zařazení do tzv.NULÁKU

 

 

Nezaměstnaní : - zaměstnání na městských a státních zakázkách v oblasti bydlení – vyplácení

mzdy týdně, zavedení poukázek na potraviny místo hotovosti

 

 

 

 

Zdravotní pojištění

 

Systém levlů

 

1 lvl – vychází ze standardu garantované péče kryté povinným odvodem zdravotního pojištění

určeného nikoli v % ,ale konkrétní částkou, stejnou pro všechny

 

2-3 lvl – přesně definované nadstandardní služby spadající do těchto lvl a jasně definované

benefity z těchto lvl v případě nevyčerpání péče, použitelné ale pouze pro zlepšení

zdravotního stavu občana – léčebné pobyty,očkování atd. cca 50% z nevyčerpané

částky

 

Zásadní úpravy:

 

Eliminace počtu zdravotních pojišťoven : vznik jedné státní s garancí standartizované péče

x soukromých  ( 4-5  ? )

Zavedení individuálního účtu každého pacienta s povinností zasílání výpisu 1x ročně ,

Kontrola lékové politiky lékařů na základě individuálních účtů ( diagnóza versus léky )

 

Poplatky –kompenzace mezi lékařem a pojišťovnou podle původního návrhu- poměr 50:50

- osvobození platby pro novorozence , přísná kontrola výběru poplatků u

preventivních kontrol

 

 

 

 

Státní zakázky

 

Opačný systém než funguje teď – limitované ceny za zakázku stanovené rozpočtem úřadu na základě tzv. CENY OBVYKLÉ – a následně výběrové řízení na dodavatele !

 

 

 

Energetická strategie státu

 

Zveřejnění důsledků představ Zelených :

Nechtějí uhlí,nechtějí vítr, biopaliva byla naprostým nesmyslem a fiaskem .

 

Jediným možným základním kamenem strategie je JÁDRO s doplňkovými zdroji VÍTR a Biomasa a stávající vodní elektrárny !

 

ČEZ jako strategický partner občanů

Je nutno tento zdroj využít pro občany,kteří jsou fakticky jeho většinovými vlastníky – a to zcela v duchu akcionářů ,kteří sami zisk ČEZu vytvářejí tím, že platí za energii.Transparentní využití dividendního zisku státu ve prospěch občanů třeba formou příspěvku na důchody, zdraví- prostě na společensky potřebné a výhodné záležitosti. TÝKÁ SE POUZE DOMÁCNOSTÍ !

 

 

 

Přísná kontrola monopolů včetně definice přiměřeného zisku !!!!!!!

Příklad možno převzít z fungování RWE na Slovensku !!!

 

 

 

Banky

 

Kontrola licencí – licence prodlužovat pouze v případě,že banka nastaví srovnatelné podmínky pro občany ČR jako ve svém mateřském státě !!! (poplatky apod.)

 

 

 

 

Zákonodárné sbory

 

PS – redukce na 99 poslaneckých křesel – zároveň zvýšení platů 2x

  • imunita pouze na projevy související s politickou činností a výkonem funkce

  • prebendy jako jízdné atd – zrušit

  • nemocenská – stejné % jako pro občany

  • zákaz podávání alkoholu v prostorách PS a tržní ceny v poslaneckém bufetu

  • řádně neomluvená účast na jednání – v daném měsíci bude vyplacena pouze min.mzda

  • zrušení „porcování medvěda“

 

Senát- redukce na 45 senátních křesel – ostatní ad PS

  • zvýšení pravomocí Senátu – v případě nefunkčního PS a vlády,přebírá dočasně pravomoci PS a vlády

 

 

Zákaz honorování poslanců a senátorů za funkce v dozorčích radách podniků a organizací formou výhod při získávání a nákupu akcií těchto subjektů, případně získávání jiných výhod .

Povolen pouze obvyklý honorář za účast na jednáních těchto řídících orgánů !!!

 

Pro PS i Senát stanovení maximální hranice pro financování volební kampaně !!!!

Zavedení stejného státního příspěvku pro kandidující strany !!!!!

 

 

 

 

Ekonomika /hospodářství

 

Odstranění nerovnosti před zákonem pro české a zahraniční podnikatelské subjekty !!!

Zrušení systému tzv. investičních pobídek pro zahraniční investory !!!

 

 

 

 

Prezident – přímá volba

Vyhledávání