Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Zmatení pojmů a lži o evropské netoleranci....

14.06.2016 09:37

Opravdu už mne dosti vytáčí ty neustálé a u "vítačů" tak oblíbené žvásty o tom, že každý, kdo odmítá jásat nad invazí milionů muslimských ilegálních imigrantů do Evropy, je netolerantní xenofob, rasista a bůhví co ještě. Mohu pouze konstatovat, že nic není vzdálenější, nepravdivější a absurdnější, než tato označení od hlupáků.

 

Lze objektivně říci, že celá Evropská kultura je založena na toleranci. Výchova k ní začíná od dětství v rodinách, a pokračuje i na všech vzdělávacích stupních. Spíš je možno hodnotit, že Evropa už svou toleranci povýšila na formu náboženství a již dlouho sklouzává k pseudohumanitě všeobjímající lásky všech forem a způsobů, a míří tím k sebezničení.

Evropan dnes už v podstatě toleruje všechno ..... respektive JE MU to NAŘIZOVÁNO, přestože to mnohdy odporuje přirozenosti.

 

..........

A srovnejme si evropskou výchovu k toleranci se zásadami Islámu a s chováním muslimů:

Z celé Evropy a ze všech zemí, kde Islám zasekl drápky víme, že muslimové si neustále na něco stěžují, neustále jim něco vadí .... a vždy jsou to věci naprosto samozřejmé pro původní nemuslimské obyvatelstvo, neoddělitelně patřící k původní kultuře a způsobu života. Muslimové okamžitě začnou zneužívat až patologickou toleranci původních obyvatel a přes úřední postupy si stěžují, žalují, žádají pro sebe výhody, vyjímky a samozřejmě postihy pro ty, kdo je údajně urážejí. A je naprosto tristní, že úřady a soudy jim pod tlakem psychologických výhrůžek od zainteresovaných agentur často vyhoví, i za cenu potlačení práv a svobod původních obyvatel a nemuslimských občanů!

Muslimové takto praktikují klasickou salámovou metodu získávání stále většího vlivu a zastrašování okolí. Každý jejich úspěch je jen utvrzuje v tom, jak je evropská civilizace a společnost slabá, jak se nechá zatlačit do defenzívy a nebrání se .... dokonce občané se ani bránit nemohou, protože za jakýkoli projev nesouhlasu jsou svými vlastními volenými zástupci i samozvanými soudci z řad aktivistů dehonestováni a nálepkováni jako xenofobové, rasisté atd.

Nikomu přitom nedochází, že netoleranci projevují naopak pouze ti muslimové, kterým neustále něco vadí a kteří si stěžují !

..... a to je přesně to zmatení pojmů, kdy otevřená netolerance a konfliktní chování muslimů, jsou vydávány za touhu po zachování identity, zatímco pošlapávání práv a svobod původních obyvatel se stává standardem, a vlastenectví, láska k národu a touha po záchraně vlastní kultury je u původního obyvatelstva nálepkovány dehonestujícími označeními, případně rovnou kriminalizovány ! Všeobecně pak jsou Evropané a konkrétní národy lživě obviňovány z netolerance, rasismu, xenofobie atd .. a to velmi hlasitě a přes média, čímž je vytvářen nátlak, který je má přimět k poslušnému sklopení hlavy a podřízení se sociálním experimentům vládnoucích šílenců.

.........

Pro shrnutí :

Nikoli Evropané, ale právě muslimové jsou ti, kdo se vyznačují agresivní formou netolerance, kdo porušují práva a svobody jiných, jsou to muslimové, kdo mají svým náboženstvím nastaveno šíření své víry i ohněm a mečem .... jsou to muslimové, kteří by se měli zodpovídat za porušování klidného a mírového soužití !

A my bychom měli jasně a velmi viditelně i slyšitelně deklarovat, že v naší zemi není místo pro nikoho, pro koho nebude jeho víra pouze soukromou věcí, kdo bude svou víru chtít vnucovat jiným, kdo by chtěl kvůli své víře získávat pro sebe jakékoli výhody, ústupky a vyjímky z našich zákonů !

Kdo se nehodlá držet těchto zásad, pro toho v naší zemi není místo !

Vyhledávání