1) V květnu 2009 obeslal bývalý eurokomisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Jacques Barrot  všechny resortní ministry EU dopisem, ve kterém načrtává představu italského premiéra Berlusconiho. Jeho země si už s imigrací neví rady a navrhuje proto, aby se problém řešil na celoevropské úrovni. Nadbytek imigrantů by si měly členské státy rozdělit, západní země totiž jejich nápor jen těžko zvládají.

2)  loni francouzský velvyslanec na Maltě oficiálně vyjádřil, že : „Imigrantskou tragédii musí s Maltou sdílet jak Francouzi, tak Evropané i obyvatelé Středomoří. Je zapotřebí, aby se egoismus Evropy změnil v solidaritu. Členské státy s přistoupením k EU podepsaly pakt solidarity a ten bude dodržován!"

3) Ve zprávě z 13. února 2009, kterou odhlasovali europoslancise uvádí: „Evropský parlament se domnívá, že jedním z cílů společného evropského azylového systému musí být zavedení účinných mechanismů solidarity, aby se zlepšila situace zemí, do nichž přijíždí velký počet žadatelů o azyl a které mohou jen obtížně zajistit přiměřené podmínky pro přijímání žadatelů! Měly by být především účinně prováděny mechanismy dobrovolného znovuusídlení a přesídlení v rámci EU, které byly stanoveny Evropským paktem o přistěhovalectví a azylu. Tyto mechanismy by umožnily, aby osoby požívající mezinárodní ochrany byly přijaty jiným členským státem, než je stát, který jim tuto ochranu poskytl. "

4) V článku 80 Lisabonské smlouvy se říká, že: "Společná imigrační politika se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni." .....  To lze vykládat i tak, že v rámci solidarity vůči státům EU, které jsou azylanty přehlceny a nezvládají jejich příliv, budou muset ostatní státy EU, které tolik azylantů nemají, poskytnout pomoc ať už umístěním těchto azylantů ve své zemi či finančním příspěvkem na obživu azylantů v zemích EU, kde se azylanté nacházejí.

5) Odborník na evropské právo Tomáš Břicháček řekl ParlamentnímListům.cz : „O přerozdělování se nikde v rámci vymezení pravomocí nehovoří výslovně. Pravomoci jsou nicméně vymezeny dost obecně, a může se pod ně vtáhnout ledacos. Osobně si myslím, že výklad, že přistěhovalce a azylanty může EU přerozdělovat, nelze vyloučit."

 

My si jako občané musíme uvědomit zásadní věc : Pro účely společné imigrační politiky dle článku 79 přijímají Evropský parlament a Rada EU řádným legislativním postupem opatření například nedovolené přistěhovalectví a nedovolený pobyt včetně vyhoštění a vracení osob s neoprávněným pobytem. V Radě EU již nemá Česko ohledně této otázky právo veta a může být snadno přehlasována.  Přijetím LS jsme si nechali zcela zásadním způsobem vnutit možnost, že nám budou imigranti Evropskou Radou přidělováni.  Ve spojení se současným velmi ožehavým tématem posilování pozic islámu v Evropě ........ jen malá otázka : "Opravdu jste toto chtěli ?"