Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Jak dlouho ještě se bude marně zachraňovat z daní obyvatel EU ?

16.11.2010 09:28

Když se podíváme co se děje v některých státech EU nelze se než zeptat jak dlouho bude ještě trvat šaškárna s politickou měnou EURo a se socialisticko-ekonomickým experimentem zvaným Evropská Unie. Proberme si to chronologicky jak se situace vyvíjí a informace zpřesňují:

- provalení řeckých lží o výkonu řecké ekonomiky za účelem vstupu Řecka do Eurozóny. Následné snížení ratingu a hrozba řeckého státního bankrotu. Státy Eurozóny nutí členské státy EU a hlavně členy Eurozóny k finanční pomoci Řecku

- zveřejnění informací o situaci tzv. "pig"států, které mají velmi podobné problémy jako Řecko. Hrozba dalšího finančního kolapsu vede státy Eurozóny ke snaze o vznik záchranného fondu, k porušení základního ustanovení o NEpomáhání státům, které si způsobí finanční krizi a o umělé udržování stability EURa a Eurozóny

- státy EU v čele s Německem skutečně pomoc Řecku protlačí a desítky miliard EURo tečou do řecké ekonomiky a na zaplacení řeckých dluhů, i když výsledek nutných reforem je nejistý. Celková pomoc má být přitom hrozivých 110 MILIARD EURO !

- a nedosti na tom, v podobné situaci jsou právě tzv. "pig"státy. Jako první hlásí růšvih Irsko, které sanace vlastních předlužených bank stojí obrovské peníze a z bývalého "keltského ekonomického tygra" se stává nemocná kulhavá bezzubá míca

- další na řadě je pravděpodobně Portugalsko, další malá zadlužená ekonomiku se špatnými vyhlídkami růstu. Výnosy portugalských vládních dluhů v poslední době rostly podobně prudce jako irských dluhopisů, což naznačuje, že investoři se stále více bojí o solventnost obou zemí

- listopad 2010 - bummmm ! Výkon ekonomiky Řecka zaostal za všemi předpoklady a podle údajů Eurostatu se deficit Řecka z dubnových 13,4% HDP dostal na stávajících 15,4% HDP. Celkové zadlužení Řecka je v tuto chvíli na 126,8% HDP ! Eurostat zároveň uvádí, že Řekové lhali o svých výsledcích a statistikách i v letech 2006,2007,2008 a proto stále mají velkou váhu hlasy volající po kontrole Řecka ze strany MMF i ECB

- a do toho ještě ke všemu v samotné EU nebyl schválen rozpočet na rok 2011, a tudíž EU pojede v režimu rozpočtového provizoria

- nemáte také dojem, že se toho sype nějak moc, na to, že zavedení EURa mělo přinést slovy klasika "jen samá pozitiva a sociální jistoty" ?

Jak dlouho ještě budou evropští , ale i čeští daňoví poplatníci platit tenhle produkt sociálního a politického inženýrství, který stvořil jen drahou byrokratickou obludu, hodlající vysávat a přerozdělovat stále více a více finačních prostředků, jen aby zdůvodnila svou existenci ?

Vyhledávání