V ČR musí člověk pro získání zbrojního průkazu několik kritérií . 1) psychické zdraví, u fyzického zdraví jsou nepřípustné nemoci, které mohou ovlivnit chování a mentální stav jedince; 2) bezúhonnost žadatele a čistý trestní rejstřík; 3) složení příslušných zkoušek (teoretická znalostní část + praktická zkouška z manipulace se zbraní a střelba); 4) psychologický test nebyl povinný a žadatel ho musel podstoupit pouze pokud tak rozhodl praktický lékař.

Osobně si myslím, že tento systém je dostatečný na to, aby se legálním držitelem zbraně nestávali duševně labilní jedinci, kteří by pak mohli cíleně páchat s legálně drženou zbraní trestnou činnost. Samozřejmě otázkou může být povinný psychologický test, případně povinnost absolvovat kurs, který by držitele ZP psychicky připravil na eventuální reálnou situaci, kdy je možno zbraň k obraně použít, stejně jako se připravují lidé pěstující bojové sporty, nebo povinný zkušební výstřel a katalogizace vystřeleného naboje a stop drážkování na něm i katalogizace stop po úderníku na nábojnici, nicméně statistiky v ČR o trestných činech spáchaných legálně drženou zbraní jasně dokazují, že stávající systém je dostatečný. Přesto pravidelně dochází k debatám o dalších úpravách- většinou naprosto záměrně na nátlak nějaké politické síly, která se snaží tématem omezení počtu zbraní mezi občany na sebe nějak upozornit. V souvislosti s tím pak dochází k hysterickému poukazování na nějaký případ, kdy byla legálně držená zbraň zneužita.  Zde je nutno podotknout, že počet trestných činů s legálně drženou palnou zbraní je v ČR opravdu extrémně nízký a tedy neexistuje sebemenší relevantní důvod v dalším omezování počtu palných zbraní mezi občany ještě dále pokračovat.

Naprosto opačný je stav se zbraněmi drženými nelegálně ! Je veřejným tajemstvím, že přímo z výroby zbrojařských firem se ročně ztrácejí stovky, možná tisíce nových zbraní mnohdy dokonce ještě bez výrobního čísla, které se následně stávají velmi dobrým artiklem na černém trhu se zbraněmi. A rozhodně jakýkoli člověk, který se rozhodne si koupit načerno zbraň, nemá v podsvětí s tímto problém. Bez zkoušek, bez testů, bez lékařské prohlídky- prostě BEZ jakéhokoli omezení. Stačí mít pouze peníze na nákup.

Právě na obranu proti nátlaku různých "taképolitiků" bylo celosvětově provedeno již mnoho studií na téma "Vztah mezi počtem legálně držených zbraní a násilnou trestnou činností" ! Na stránkách odborných a tématických  časopisů se výsledky těchto studíí dají vyhledat ! A všechny jednoznačně popřely nesmyslná tvrzení různých "omezovačů" , že čím více legálních zbraní mezi občany-tím větší trestná činnost páchaná beze zbraní i se zbraní. Ba právě většinou se ukázalo, že je to naopak. Typickými případy mohou být třeba Švýcarsko a GB. Ve Švýcarsku byl systém ozbrojování obyvatelstva velmi benevolentní, občan si mohl v podstatě koupit jakoukoli palnou zbraň včetně plně automatických útočných pušek M16, HK atdatd. Přesto je tam kriminalita se zbraněmi a vlastně kriminalita všeobecně VELMI nízká. Naopak v GB platí striktní omezení -vlastně zákaz- pro občany vlastnit,natož nosit palné zbraně, dokonce ani běžní policisté nechodí ozbrojení jinak než obuškem, maximálně kasrem. Jelikož ale britská policie a justice nedokázala zničit černý trh se zbraněmi- zločinci a kriminální živly nemají s koupí zbraní sebemenší problém. Takže jak vidíte- existuje v GB jasná nerovnováha mezi zločincem a bezúhoným občanem, kdy zločinec má v podstatě jistotu, že občan nemá jakoukoli možnost se mu účinně bránit a proto ani po zákazu zbraní v rukou civilistů NEDOŠLO k žádnému poklesu kriminality v GB ani se zbraní,ani bez ní.

Jak správně poznamenal kolega bloger Karásek ve svém článku- jím zmiňovaná dáma, vyjadřující se a bojující vehentně za odzbrojení občanů pracuje evidentně na objednávku některé vlády nebo vlád, a nemusíme chodit nijak daleko. I naše slavná EU již vydává jisté směrnice týkající se omezování držení palných zbraní a dokonce i chladných zbraní v soukromých rukách a právě Švýcaři z těchto omezení nejsou příliš nadšeni, protože i jich se tato omezení dotknou a to velmi citelně. Příslušné články na toto téma si lze dohledat třeba v časopise Střelecká revue.

Takže abych to shrnul: Jsem zásadně PRO to, aby bezúhonný, zdravý občan, který splní všechny zákonné podmínky pro získání zbrojního průkazu mohl vlastnit zbraň a měl možnost ji použít na svou obranu.

Žádám ty co se mnou nesouhlasí, aby mi nepředkládali nějaké extrémní modelové situace o zastřelení pána, který někomu v parku rozšlápne hračku a podobné nesmysly. V takovém případě by mohl střílet jen pitomec. A o takových lidech legálně držené zbraně opravdu nejsou. A jen malý dodatek: Automobil je daleko nebezpečnější zbraň než legálně držená pistole . A legálně si zbraň nikdo nekupuje pro to, aby s ní apriori šel zabíjet.

 

P.S.: Mám opět malou prosbu - pokud něčemu v článku nerozumíte ( a je možné,že něco napíši ne pro všechny srozumitelně ) - než napíšete nějakou blbost o hlupácích apod - zeptejte se slušně a nechte si to čemu nerozumíte vysvětlit . Předejdete tak často vyhroceným situacím vzniklých z nedorozumění . Hezký den

a ještě něco k zamyšlení: https://politika-zdraveho-rozumu.webnode.cz/news/zakladni-predstava-zmen-a-fungovani-zasadnich-oboru-/