Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

S kým vlastně telefonovali manželé Bradyovi ?

26.10.2016 13:48

Vyzývám tímto manžele Bradyovi, aby ihned zveřejnili telefonní číslo, ze kterého jim volal údajný pan Forejt ... totéž číslo, na které podle jejího tvrzení následně volala zpět paní Bradyová,kvůli upřesnění informací.

Pokud již nemají toto číslo v paměti přijatých a volaných čísel ve svém telefonu- o čemž pochybuji- jsou zajisté schopni si vyžádat od vého operátora výpis hovorů za poslední měsíc.
A bude naprosto jasno !!!

Vyhledávání